banerNutwNew

W ramach Turystyki Krajoznawczo - Rekreacyjnej zadania publicznego na "Sprawność - komfortem życia seniorów"organizowana jest w dniu 29.05.2018 wycieczka "ŚLADEM OBOZU GROSS - ROSEN"  do Rogoźnicy, a następnie "Kościół Pokoju" w Jaworze.

Przystanki:

 1. ul. Zielonogórska w stronę centrum miasta
 2. przed wejściem na stadion ul. 1-Maja
 3. ul. Kościuszki (ALLMED)

PROGRAM WYCIECZKI w dn. 29.05.2018r. DO ROGOŹNICY ( OBÓZ GROSS-ROSEN) ...

 „…w naszej zbiorowej pamięci musi zostać zachowana świadomość rozmiarów Holokaustu, zaplanowanego i przeprowadzonego przez nazistów (…)
Głębia grozy, ale też szczyty ludzkiego heroizmu mogą stać się miarą tego, do czego zdolny jest człowiek zarówno w czynieniu dobra, jak i zła…”

(z deklaracji podpisanej w Sztokholmie w styczniu 2000 r. przez przedstawicieli 45 państw)

 W pierwszych dwóch latach istnienia KL Gross-Rosen był małym obozem nastawionym na obsługę kamieniołomu. Mordercza 12-godzinna praca w kamieniołomie, głodowe racje żywnościowe, brak należytej opieki lekarskiej, nieustanne maltretowanie i terroryzowanie więźniów zarówno przez załogę SS, jak i więźniów funkcyjnych powodowały duża śmiertelność, a KL Gross-Rosen był postrzegany jako jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych.

            Ogółem przez Gross-Rosen przeszło około 125 000 więźniów, w tym również więźniowie nie rejestrowani, przywożenia do obozu na egzekucję, np. 2 500 radzieckich jeńców wojennych.
Do najliczniejszych grup narodowościowych w kompleksie Gross-Rosen  należeli Żydzi, Polacy oraz obywatele byłego Związku Radzieckiego.

            Jednym z najtragiczniejszych okresów w dziejach tego obozu była jego ewakuacja. Podczas transportów (nawet kilkutygodniowych) zginęło wiele tysięcy więźniów.

...I JAWORA ( KOŚCIÓŁ POKOJU)

 

            Kościół Pokoju w Jaworze jest największą drewnianą budowlą o funkcjach religijnych na świecie. W roku 2001 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

            Kościoły Pokoju powstały w II poł. XVII wieku w następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na podległych mu terytoriach — w Głogowie, Jaworze oraz Świdnicy. Jednak zgoda na budowę obwarowana była ograniczeniami:

 • do budowy miały posłużyć wyłącznie materiały nietrwałe (drewno, słoma, glina, piasek),
 • kościoły musiały być wybudowane poza granicami miasta, jednak nie dalej niż na odległość strzału armatniego od murów miejskich,
 • nie mogły mieć wież, dzwonów ani tradycyjnego kształtu świątyni,
 • musiały zostać ukończone w ciągu jednego roku,
 • musiały zostać wzniesione na koszt protestantów,
 • nie mogły przy nich powstać szkoły parafialne

            Do dzisiaj przetrwały dwa Kościoły Pokoju — w Jaworze i Świdnicy — natomiast kościół w Głogowie spłonął w XVIII w. w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna.

 

PLAN WYCIECZKI DO GROSS ROSSEN i JAWORA 

w dniu 29 maja 2018r

 1. Wyjazd z Nowej Soli - godz. 8°°

Przystanki:

 1. ul. Zielonogórska w stronę centrum miasta
 2. przed wejściem na stadion ul. 1-Maja
 3. ul. Kościuszki (ALLMED)

      - Przyjazd do Rogoźnicy do Muzeum Gross Rossen– godz.10°°.     

 1. Spotkanie z pracownikiem muzeum, projekcja filmu do godz. ok. 10⁴º

     - Zwiedzanie muzeum do ok. godz. 12⁴º

     - Wyjazd do Jawora, przewidywany przyjazd ok. godz. 13⁴⁵

 1. Zwiedzanie Kościoła Pokoju – przewidywany czas do ok. godz. 15ºº
 2. Obiad – ok. godz.1 5:30 do 16:30
 3. Ok. godz. 17,00 wyjazd do Nowej Soli