banerNutwNew

W dniu 14 maja 2016 r. w Gorzowie Wlkp. odbył się Lubuski Turniej
Brydżowy Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa.
Zobacz więcej