banerNutwNew

Od 15 marca 2017 r. (czyli pierwszy raz przy rozliczeniach za 2016 r.) emeryci i renciści mogą korzystać z ułatwień w przekazywaniu 1%. Ułatwieniem jest specjalny formularz PIT-OP. Emeryt nie musi wyliczać, jaką kwotę stanowi jego 1% (jak inni podatnicy). Wystarczy, że wskaże organizację pożytku – poda jej KRS. Rubryki dotyczące

przekazania 1% wyglądają w PIT-OP tak samo jak rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów umożliwiających dokonanie alokacji, z tym że PIT-OP pozbawiony jest miejsca na wpisanie kwoty.

 Prosimy więc emerytów i rencistów z prostego przekazania 1% dla naszego Nowosolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 PIT-OP - Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego można osobiście przekazać do własiwego Urzędu Skarbowego lub skorzystać z formularzy  PIT-OP znajdujacych się w naszym Biurze.

Można zobaczyć wzór PIT - OP.  Kliknij!