banerNutwNew

Zapraszamy  w dniu 13.04.2018 (piątek) o godz. 12.00 w Biurze na spotkanie nt. "Prawa spadkowego" z Panią Ewą Balcerczak sędzią Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w stanie  spoczynku, działająca z upoważnienia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Zielonej Górze.
Prawo spadkowe – gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Podstawowe pojęcia związane z prawem

spadkowym to: spadek, testament, polecenie, zapis, zachowek, dział spadku, spadkodawca, spadkobierca, dziedziczenie, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, umowy dotyczące spadku, opodatkowanie spadku. Warto zapoznać się z tą wiedzą!